Christian krijgt geen salaris of vergoeding van Noah’s Ark maar is zelf verantwoordelijk voor het inbrengen van zijn eigen financiële ondersteuning. Om alle lokale kosten (woning, boodschappen, internet, telefoon, werkbenodigdheden..) maar ook reservekosten (ticket voor verlof, verzekeringen, opbouw voor terukomst/toekomst…) te dekken is een budget nodig van ongeveer €800 per maand. Neem contact op met het Thuisfront Team als u Christian’s budget wilt inzien.

Giften

Giften kunt u overmaken op
Rekeningnummer NL84 RABO 0362 4140 17
t.n.v. Stichting NACMU te Sliedrecht
o.v.v. Project PR2013

Noah’s Ark is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en giften zijn dus aftrekbaar voor de belasting. Uw gift komt voor 100% ten goede aan Christian’s werk.

Waarom de noemer “PR2013”? Wegens de ANBI regels is het beter om inkomsten en uitgaven onder te verdelen in projecten en niet te koppelen aan individuen. Daarom is voor de noemer PR (Public Relations) en 2013 (Christian werkt sinds 2013 bij Noah’s Ark) gekozen.

Periodiek steunen

Elke gift, klein of groot, is waardevol en steunt Christian in zijn werk. Een periodieke gift geeft hem echter meer zekerheid. Wilt u er daarom over nadenken om per maand, kwartaal of jaar een vast bedrag te geven? Indien u gebruikt wilt maken van automatische incasso neem dan contact op met het Thuisfront Team.