God’s liefde laten zien aan kwetsbare kinderen bij Noah’s Ark in Uganda

Download deze visie als PDF bestand

God’s liefde laten zien …

God’s liefde is oneindig en dus kan Zijn liefde ook op oneindig veel manieren getoond worden. Ik doe dit op verschillende manieren: voor Noah’s Ark ben ik actief in de Public Relations en communicatie naar zowel binnenland (Uganda) als buitenland. Ik repareer PCs. Ik zorg dat er een internetverbinding is. Zonder dit alles wist u , de wereld, niets van wat er in Uganda gebeurd. U wist niet dat er zo veel kinderen hulp nodig hebben. U wist niet dat u kunt helpen. Daarnaast ben ik betrokken bij onze eigen kerk: samen met anderen verzorg ik de muziek tijdens de diensten, plan de zondagsschool en ben actief in het tiener- werk. Voor mij is het belangrijkste om er te zijn. Simpel weg leven, bij en met de kinderen. Samen met anderen vormen we een familie voor hen. Om met hen te spelen, om gek te doen, om te horen hoe het op school was, om hen af en toe eens in de hoek te zetten als dat nodig is. Om met hen te praten. Ik ben niet het perfecte voorbeeld, maar wil laten zien wie ik ben. Zo deel ik, dag bij dag, stukje bij stukje, kind voor kind, God’s liefde uit. Soms met woorden, vaak zonder.

… aan kwetsbare kinderen …

Elk kind is kwetsbaar, maar sommigen meer dan anderen. Vrijwel alle kinderen bij Noah’s Ark zijn hun leven begonnen met de sticker ‘ongewenst’, en zijn soms letterlijk weggegooid bij het oud vuil. Mishandeld. Misbruikt. Ondervoed. Bijzaak. Ze hebben geen familie meer die voor hen kan of wil zorgen, of niemand weet waar ze vandaan komen. Dit maakt hen extra kwetsbaar: wie kan voor hen zorgen? Wie voedt ze op? Ze vallen in een gat en moeten opgepikt worden. Dan kom ik weer terug bij er zijn. Ik ben dankbaar dat ik één van de mensen ben, die er voor hen kan zijn. Ik ben geen dokter en kan ze niet genezen. Maar ik kan ze laten lachen, vertellen wat goed en fout is. God reflect- eren in mijn eigen leven.

… bij Noah’s Ark in Uganda

Uganda is een land met veel uitdagingen. Er is veel kapot. Noah’s Ark Children’s Ministry Uganda is een Christelijke organisatie die dingen weer heel wil maken. Op dit moment biedt Noah’s Ark een thuis voor meer dan 170 weggegooide, achtergelaten en mishandelde kinderen. Meer dan 200 kinderen uit de armste families krijgen gratis onderwijs, haar kliniek biedt goede en betaalbare gezondheidszorg aan. Opgericht door het Nederlandse echtpaar Piet en Pita Buitendijk is Noah’s Ark sinds 2000 actief in Uganda en heeft al vele levens kunnen aanraken en veranderen. Er zijn vele Ugandese medewerkers maar ook buitenlandse zendelingen, waaronder ik.

 

Niet alleen

Hoewel ik in 2013 alleen naar Uganda vertrok, is daar een beetje verandering in gekomen. Een korte geschiedenis:

2014 – Ik had een buurvrouw, ze heette Katie.
2015 – Ik had een vriendin, ze heette Katie.
2016 – Ik had een verloofde, ze heette Katie.
2017 – Ik had een vrouw, ze heette Katie.
2018 – Ik had een zwangere vrouw, ze heette Katie.
2019 – Ik had een dochter, ze heette Patricia.